Teollisuuden kunnossapito

Asennukset - huollot -korjaukset

JKS Automation Oy toteuttaa teollisuuden kunnossapidon palveluita laajasti eri teollisuuden aloille. Palvelemme asiakkaitamme Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa.

Teollisuuden kunnossapito

JKS Automation Oy toteuttaa kattavasti teollisuuden kunnossapitopalveluita eri teollisuuden aloille.

Olemme pitkän linjan kokenut toimija ja olemme hoitaneet kunnossapitotehtäviä erilaisissa tehdasympäristöissa ja kohteissa.

Asennukset

JKS Automation Oy tarjoaa kone-ja laiteasennuspalveluita kattavasti eri teollisuuden aloille. Olemme tehneet laajasti asennuksia erilaisiin asennuskohteisiin. Asennuspalveluitamme ovat mm. laite- ja koneasennukset, laitteiden ja koneiden testaukset ja säädöt sekä konelinjojen purku- ja siirtotyöt.

 

Teollisuuden koneasennukset edellyttävät ammattitaitoa ja laadukkaiden työmenetelmien käyttämistä. Näin varmistetaan, että tuotantokoneisto toimii häiriöttä ja pysyy kunnossa. Prosessien kehittyminen edellyttää tuotantokoneiston päivittämistä ja uusien koneiden hankkimista.

 

Tuotantoprosesseihin voidaan myös tehdä muutoksia, jotka vaativat koneiden siirtämistä paikasta toiseen. Koneita testataan ja säädetään parhaan tuotantokyvyn saavuttamiseksi, kun uusia koneita otetaan käyttöön tai prosessissa jo mukana olevat koneet vaativat toimintakyvyn parantamista. JKS Automation Oy noudattaa parhaiten toimivia työmenetelmiä. Panostamme asiakaskeskeiseen palveluun ja turvalliseen työskentelyyn kaikissa kohteissamme.

 

Ota yhteyttä

Huollot

Huollot ovat osa teollisuuden kunnossapitoa. Teollisuuden koneet ja laitteet käyvät lähes taukoamatta. Tuotantokoneiston jatkuva käyttö rasittaa koneita. Linjan jatkuva toiminta edellyttää yksiköiden jouhevaa ja katkeamatonta toimintaa, jotta tuotantolinja pysyy liikkeessä.  

 

JKS Automation Oy huolehtii asiakkaidensa tuotanto- ja teollisuuslaitosten huoltotöistä, mahdollistaen asiakkaidemme keskittymisen yrityksensä ydintehtäviin. Hoidamme tarvittavat huollot laitteiden luotettavan ja keskeytymättömän toimintakyvyn varmistamiseksi.

 

Huoltotoimenpiteet ovat ennakoivia kunnossapidon tehtäviä. Ennakoivat huoltotoimenpiteet lyhentävät koneiden ja tuotantolinjojen käyttökatkoja. Ne tehostavat koneiden suorituskykyä ja lisäävät koneiden käyttöikää. Kun huollot suoritetaan säännöllisesti, voidaan vaikuttaa suotuisasti tuottavuuden parantamiseen, käytettävyyteen ja kustannustehokkuuteen.  Huoltotoimenpiteiden säännöllisyys lisää kustannustehokkuutta, kun vältytään laitteiden korjauksilta.

 

Ota yhteyttä

Korjaukset

Korjaustoimenpiteet kuuluvat teollisuuden laitteiden kunnossapitokokonaisuuteen.  JKS Automation Oy toteuttaa myös koneiden ja laitteiden korjaavaa kunnossapitoa. Korjaavia kunnossapitotehtäviä ovat häiriöiden korjaukset, kunnostamiset ja laitteiden kuntoon perustuvat, ennakkoon suunnitellut korjaustoimenpiteet.

 

Häiriökorjaukset ovat korjaustöitä, joiden tavoitteena on saada vikaantunut laite takaisin toimintakuntoiseksi. Häiriökorjauksessa varmistetaan, että kone on käyttöturvallisuudeltaan alkuperäiseen verrattavassa kunnossa.

Välittömässä häiriökorjauksessa tarvittavat toimenpiteet tehdään heti, kun vika on havaittu. Tavoitteena on toimintakunnon välitön palauttaminen tai vian aiheuttamien seurausten minimointi.

 

Siirretyssä häiriökorjauksessa korjaustoimenpiteet sovitetaan tuotantoaikatauluun. Ajankohdan määrittämisessä pyritään kustannusten ja tuottavuuden hallintaan.

 

Ota yhteyttä

JKS Automation Oy 

Olemme asiantuntevaa ja laadukasta teollisuuden kunnossapitopalvelua tarjoava yritys.

Palvelemme asiakkaitamme Uudenmaan ja Etelä-Suomen alueilla.